چگونگی تشکیل و تاریخچه کانون بازنشستگان آموزش و پرورش یزد

           بنا به اظهارات آقای محمد رضا لسان صدق اولین بار طرح پیشنهاد کانون باز نشستگان از جانب عزت الله بهاری رئس فرهنگ در ابتدای سالهای دهه 30 با حضور استاد حسین فخرالدینی واستاد محمد رضا مشکیان پیشنهاد که به مرحله اجرا نرسید تا اینکه توسط آقای مشکیان و مرحوم سید علی آیت اللهی و....... کانونی متشکل از تمام ادارات منجمله آموزش وپرورش تشکیل گردید.

         هیئت امناء کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان یزد که در بهمن 1378 تشکیل گردید، به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:  1- سید علی آیت اللهی 2- محمد رفیعیان3- محمد رضا سلطانزاده 4- جلیل طیبات 5- جلال عبقری و بازرس جلیل فرازمند (جمالان سابق )

          مجوز تأسیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش یزد در 15/10/1380 صادر و هر سه سال یکبار هیئت مدیره با رأی گیری اعضا عوض و یا تمدید می گردد .

         هیئت مدیره کانون:  اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 27/10/82 با حضور اعضاء منتخب به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر تشکیل گردید.

           اعضا ء اصلی : 1 - خانم طاهره آیت اللهی 2- آقایان:  احمد سدر پوشان 3- بمانعلی شاکری 4- جلیل طیبات 5- سید حسن نواب زاده .  و اعضاء علی البدل .... و بازرسان آقایان ابراهیم رجائی و حبیب اله سالاری و مدیر عامل کانون آقای محمد بابائی مصلائی.

                                   تاریخچه بنای کانون بازنشستگان آموزش و پرورش یزد

         قبل از پرداختن به چگونگی ساختمان کانون بهتر است تا به گوشه ای از سخنرانی 16/7/1327 کاظم معصومخانی رئیس فرهنگ وقت یزد توجه نمود :

          

        « .... بودجه پرورشگاهها در اغلب شهرها به عهده شهرداری است ، متاسفانه پرورشگاه یزد از حیث محل و بودجه دارای نواقصی است واداره فرهنگ را به زحمت انداخته ، بچه های یتیم در قسمتی از حظیره نگهداری می شوند امید است با کمک فرماندار ، شهردار و مدعوین به تکمیل ساختمان ناتمام پرورشگاه وتأمین بودجه آن اقدام و موفق به تأسیس یک پرورشگاه آبرومند شویم.  .... پرورشگاه یزد در 13 دی 1315 با تلاش محمد مهدی راد سرشت رئیس فرهنگ وقت در محله ابر و مبارکه محله پیرو برج از اموال شمس الدین محمد زین الدین علی شاه میبدی محلی را برای سکونت غربا در یزد اختصاص داده بودند دائر گردید.........» .

          .......تعداد دانش آموزان از بدو تأسیس بدین شرح است:  سال 1315 – 18 نفر ، 1316- 23 نفر، 1317- 19 نفر، 1318- 18 نفر، 1319- 29 نفر ، 1320- 30 نفر، 1321- 24 نفر ، 1322- 20 نفر ، 1323- 19 نفر ، 1324- 22 نفر ، 1325 – 19 نفر ، 1326 – 14 نفر، 1327- 20 نفر بوده اند،  هزینه پرورشگاه همه ساله 9170 تومان توسط فرهنگ و هزارتومان توسط شهرداری تأمین شده و تحصیل ایتام در یکی از دبستانهای دولتی و محل سکونت تا اردیبهشت گذشته در محل حظیره بوده است، اما در یکشنبه 4/2/28 به محلی در جنوب شهر به منظور رفاه و آسایش اهالی سردوراه و محال و پیشرفت امور تحصیلی یتیمان براثراقدامات آقای کاظم معصومخانی تأسیس و برطبق تصمیم شورای فرهنگ و موافقت مقام وزارت انوشیروان نامیده شد .                                                             

           بنای آموزشگاه با کمک نیکوکاران و خیرین یزد در زمینی به مساحت 8820 متر مربع و با زیر بنای 800 متر به پایان رسید و دبستان ضمیمه تاکنون 80 هزار تومان هزینه آن توسط آقایان 1- حاج محمد حسین برخوردار 2- محمدتقی فرهنگ 3- علی اردکانی 4- حسین نوشیروانی (از تجار و بازرگانان تهران )5- شیخ محمد طاهری 6- حاج سید مهدی راجی تأمین گردیده که نقش آقای نوشیروانی که در واقع مشوق و محرک اساسی ساختمان جدید می باشد چشمگیرتر است . آقای برخوردار علاوه بر کمک مالی به ساختمان  در زمان  جنگ روزانه 1500 تومان به  هزینه پرورشگاه کمک نموده اند.                        سرپرستان پرورشگاه در سال 16- 1315 سید حسین قبله و دفتر دار و حسابدار آقای ریاضی در سال 18-1317 احمد رفیع زاده مدیر و احمدآیت اللهی دفتر دار و حسابدار در سال 19- 1318 سید جلال دعائی مدیر و سالهای 20 الی 27 محمد ملک پور فرزند ملک التجار رئیس افتخاری و علی نگهی مدیر داخلی بوده است مدیران بعدی به ترتیب آقایان عباس رئیس زاده، محمد ناصر ترک، و....... .  زمین پرورشگاه واگذاری است . جشن باشکوهی در 4/2/28 که در دبیرستان ایرانشهر با حضور لسان سپهر فرماندار و ... شهردار و روسای ادارات وقت و مدعوین محلی یزد به دعوت اداره فرهنگ با گزارشی به عنوان شرح پرورشگاه توسط کاظم معصومخانی ، ساختمان افتتاح و همان روز اطفال به محل جدید منتقل شدند لازم به یادآوری است محمد ملک پور در اداره پرورشگاه رسیدگی به امور ساختمانی و تسریع در اتمام آن ، با صمیمیت و جدیت به انجام وظیفه پرداخته ودر این کار خیر سهم مهمی به عهده داشته است.     از هشت هزارمترمربع مساحت زمین آموزشگاه تقریبا  حدود 150 متر مدخل و حدود پنجهزار مترمربع ازاراضی جنوبی ازموقوفات مسجد جمعه که با تنظیم سند رسمی در دی ماه 1328 به شماره 1490ساختمان جدید پرورشگاه به مباشرت و مساعدت محمد تقی فرهنگ تاجر یزدی به اداره فرهنگ واگذار گردید و زنگنه وزیر وقت فرهنگ تقدیر نامه ای جهت ایشان فرستاد

        کسانیکه در زمینه های مختلف علاوه بر افراد خیر فوق الذکر مساعدت کردند 1 –  عباس  ادهم وزیر سابق بهداری 1000 ریال  2 – محمد علی نصیریان  تخته خواب و تشک 3-  رضا لغوی 2 عدد تخت خواب 4 - رضا حکیم زاده رادیو آندریا 5- احمد بنی آدم فرماندار سابق یزد 66 تومان و یک بره برای طبخ غذا 6 -  کاظم معصومخانی رئیس فرهنگ وقت 26 تومان 7- حاجی خداد داد صاحب میدان امین السلطان تهران 1000 ریال برای تسطیح زمین پرورشگاه 8- آقا محمد گلشن 10 کیلو روغن 9- محمد صادق هاشمی 100 ریال و 15کیلو صابون 10 –  شیخ محمد طاهری تامین آب شرب و تخفیف کلی آب از چاه اختصاصی.....

       بنابراین،  شروع کار پرورشگاه درحظیره زمان محمد مهدی راد سرشت در 1315 و  انتقال به محل جدید در اردیبهشت 1328 و .........

         خانم پاکروان در کوچه هتل اردیبهشت (مکتب امام)یک مدرسه ناشنوایان روبروی هتل در خانه ای اجاره ای با دستگاههای بسیار مدرن باز کرد که وقتی گوشی را بچه های ناشنوا روی گوش گذاشتند و آهنگ فاطلو برات بمیرم پخش شد همه آنها شروع به رقصیدن کردن و من از شدت هیجان به گریه افتادم . آقای دکتر مرتاض 53 بچه یتیم را تا 8سال یعنی تا زمان تعطیل  شدن پرورشگاه با بودجه نامحدود تحت مدیریت و نظارت من(خانم اقدس بقائی) پرداخت میکردند لباس بچه ها از پارچه سویس و خیاط و کفاش برای دوخت به مدرسه می آمدند هنوز تعداد زیادی از این محصلین به دیدن آقای دکتر مرتاض میروند و با ایشان در ارتباط هستند.

          این محل بعدا به دبستان انو شیروان دادگر و سپس خانه موزیگ و بعدا دبستان شهید مرادی و فعلا کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان یزد می باشد.

        منابع:  سالنامه­های فرهنگ یزد18-1317 ، 28-1327 ، 1328-1329 ، 1333-1332  ، کتاب  از بلدیه تا شهرداری دریزد ، دفتر صورتجلسات موجود در کانون بازنشستگان آموزش وپرورش یزد  و نیز گزیده ای ازصحبتهای پیشکسوتان ارجمند

          آقایان  وخانمها محمد رضا انتظار بقۀ الله، عباس رئیس زاده،   بمانعلی شاکری، جلیل  و محمود طاهری، محمد رضا طراز،  جلیل طیبات،  محمد رضا لسان صدق، محمد ناصرترک، علیمحمد همدانیان  و خانمها اقدس بقائی یزدی، صدیقه بشارت، مهین طاهری، طاهره موسوی زاده

         با تشکر از جناب آقای عباس رئیس زاده و سرکار خانم اقدس بقائی یزدی بجهت استفاده از آرشیو عکسهایشان

/ 4 نظر / 334 بازدید
حمید

لطفا ما را لینک کنید بچه های کوچه پنج کوچه محله شیخداد یزد http://5kochah.blogfa.com

غلامرضا نصراللهی

با سلام و عرض خسته نباشیدو با تشکر از مطالب خواندنی و جالبتان. در وبلاگ خودم مطلبی درباره استاد محمد علی عسکری کامران روزنامه نگار یزدی به تازگی درج کرده ام و باز هم درباره یزد خواهم نوشت. مشتاق بازدید شما از وبلاگمان هستیم و چشم به راه نظرات ارزشمند شما.

مرضیه بیک

من که بیش از ده سال است بازنشسته شده ام هیچ خیری از کانون نبرده ام درخواست وام کردهام نداده اند ،هیچ گونه سفر زیارتی ویا تفریحی نبرده اند نمدانم خدمات را به چه کسی می دهند ویا چکار کنیم که ما هم جزء مقربین باشیم

مرضیه بیک

من که بیش از ده سال است بازنشسته شده ام هیچ خیری از کانون نبرده ام درخواست وام کردهام نداده اند ،هیچ گونه سفر زیارتی ویا تفریحی نبرده اند نمدانم خدمات را به چه کسی می دهند ویا چکار کنیم که ما هم جزء مقربین باشیم