دبیرستان ایرانشهر یزد

چندسال پیش به همت سرکار خانم مرآت ومسیولان آموزش وپرورش مراسمی با حضور دانش آموختگان سالهای دور ایرانشهر در شبی خاطره انگیز در صحن آن مدرسه برگزار شد من مجری مراسم بودم ومرحوم مدقق مدیر ویادم میآید در سخنرانی آغازین چه شیرین نکته ها وخاطرات که بیان کرد ند ومن هم کمی با شعر وطنز سربسرشان گذاشتم وحضار را حالی خوش فرا گرفته بود از جمله شعر ی هم برای دبیرستان ایرانشهر سروده بودم وآنشب خواندم که گفتند بر دل نشسته است وحتما بخاطر مناسبتش ونه طرب وقوتش .ودر اینجا  بیاد همه ی کسانی که در آن مدرسه قلم زد ند و درراه توسعه علم وفرهنگ دم زدند آن غزل را تقدیم می کنم :

چقدر ساده ای ودل پسند٬ ایرانشـــــــــهر


                     به چشم اهل نظر ارجمند ٬ایرانشــهر


گمان مبر به هوای تو درد مندی نیـــــست


                    وخیل دلشد گانت کمند٬ ایرانشــــــهر


خدای خیر دهــــــاد آنکه در ولایت یـــــــزد


                    به عشق ومهر ترا پی فکند٬ ایرانشـهر


کسی که درس وفا در تو خواند عاشق شـد


                   ودل زرشته ی مهرت نکنـــد٬ ایرانشـهر


ببین غبار ترا آفتابیان امشـــــــــــــــــــــب


                  چو توتیای نظر می برند٬ ایرانشــــــــهر


کشید حٌسن تو شیرین وعشق ما فرهــــــاد


                 عجب کشید ترا نقشبند ،ایرانشــــــــهر


تو مهد دانش وعلمی ترا مباد آسیــــــــــــب


                 بهار وبرگ وبرت بی گزند٬ ایرانشـــــــهر


بیاد سرو برو مند  اوستـــــــــــــــــــــادانت


                فتاد خون به دل دردمند٬ ایرانشـــــــــــهر


نه سنگفرش تو سنگ است ،نقش خاطره هاست


              وخشت حشت تو اوراق پند ،ایرانشـــــهر


"کنون که خلوت انس است ودوستان جـمعند "


              وذکر خیر تو جاری چو قند ٬ایرانشــــــــهر


درآ زخویش که بیخویش عاشقان بینـــــــــــی


              نوا بر آر چونی بند بند٬ ایرانشـــــــــــــهر


چراغ مهر تو شب سوز تا همیشه ی عشـق


              بلند نام تو ،نامت بلند ٬ایرانــــــــــــشهر

 


                                                 محمدی /کویر /

/ 2 نظر / 403 بازدید
غلامرضا محمدی/کویر/

به به سر کار خانم مرآت سلامی چو بوی خوش آشنایی. چقدر شما خوبید وقدرتان ناشناخته است به وبلاگ منهم سرزده اید از عطرتان فهمیدم .بسیار تشکر ازلطف همیشگی شما

محمدی /کویر

خانم مرآت جدا درود خدا بر شما چقدر زحمت کشیده اید واین مطالب نوشته اید .مطالبی که آینه فرهنگ وتاریخ وعشق وخدمت است..وبلاگتان خیییییییلی ارزشمند است....حیف قدر شما شناخته شده نیست مخلص شماییم. هرگز غمت مباد وخدا با تو یار باد