تجلیل ازدو بزرگوار پیشکسوت فرهنگی

        درتاریخ 20اسفند90 مراسم بزرگداشتی ازطرف کانون بازنشستگان آموزش وپرورش استان یزد اززوج پیشکسوت فرهنگی برگزار گردید. دراین مراسم آقایان علی اکبررئوف، جلیل طیبات، باقردهقان وامیرحسین رادمنش درارتباط با سی واندی سال خدمات صادقانه این دو بزرگواربیاناتی ایراد نمودند. متن زیرگزیده ای ازمصاحبه وگزارشی ازهمایش مذکورمی باشد. ضمنا روابط عمومی اسناد ملی یزد علاوه برپوشش تصویری نسبت به درج گزارش مبسوط خبری درسایت مربوطه اقدام که بدین وسیله ازجناب آقای ملک ثابت مدیریت اسناد ملی یزد تشکر وقدردانی می نماید  

                                                       بی بی زینب مرآت عضوء هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش ورورش یزد

                   از مهمانان عزیزی که دعوت کانون بازنشستگان آموزش و پرورش را پذیرفته و رنج راه را جهت شادی دوستان وهمکاران برخود هموار نموده اند صمیمانه تشکر، وخیرمقدم عرض می نمایم.

             می دانیم که  واژه معلم مترادف باکلاس ودرس ودانش آموز است، اما امروز ازمعلمی می گویم که اسمش برای پیشکسوتان وفرهنگیان یزد یادآور کاروتلاش وپشتکارو کوشش وعشق است.

            از زمان طفولیت با توجه به صحبتهای مجامع مختلف فرهنگیان متشکل در منازل  اقوام با نام جناب رئیس زاده آشنا بوده وزمانیکه وارد آموزش وپرورش شدم ازنزدیک افتخارآشنائی با ایشان راپیدا کردم مطلب زیرگزیده ای از25 صفحه یاداشتهائی است که دردفعات مختلف بمن افتخاردادند وبه سئوالاتم باتواضع ومحبت پاسخ گفتند .

           

عباس رئیس زاده خدیجه رئیس زاده       علی رئیس زاده 

  آقای عباس رئیس زاده  فرزند علی و خدیجه یکی ازنوادگان حاج محمد حسن رئیس التجارکه برای معرفی جدشان همین بس که وزیرمظفرالدین شاه درنامه ایکه تحویل یزد شناسی گردیده، ایشان رامصلح وخیراندیش وصاحب نظرات وپیشنهادات اصلاحی درجهت رفاه وآسایش مردم معرفی وذکرعبارت عمده التجاربرروی پاکات ومراسلات را مناسبترین رمزعبور مبنی بروزین ومعتبربودن محموله ومراسلات دانسته است.ضمنا در کتاب امین الضرب یزد نیزاشاره ای به این مرحوم  شده ومنزل مسکونیشان با اندرونی و بیرونی طبق بازدید رئیس اداره کل میراث فرهنگی یزد مربوط به زمان فتحعلیشاه تشخیص داده شد.اما با بیان گوشه کوتاهی ازخدمات کاریشان، میتوانیم باتوجه به عدم  نیاز مالی شاهد تلاش وسخت کوشی این خادم، درراه فرهنگ وآبادانی، شهر خودباشیم

         استاد، در7سالگی وارد دبستان بدر به مدیریت آسیدعلی حمزه ویان واقع درمحلۀ صحن بن علی درخیابان پهلوی (امام) ،متعلق به آقای حسن تبریزی زاده شده و معلمین ایشان بترتیب آقایان سید حسین قبله، کلانتری جواد جلیلی، آثاری، فضل الله جلیلی وآقای نصیریانی بودند. روپوش دبستانی آن دوره  ازجنس اورمک همراه با شورت بود وخدمتگذار مدرسه بنام حسن معارف دوست .دبیرستان را درایرانشهر به مدیریت آقای میرزا احمد خان طاهری ودبیرانی چون آقایان محمد علی فرهمند، فضل الله بشارت، سید علیمحمد طباطبائی و......گذراندند

        در سال 1323-1322 با حکم احمد قاسمی رئیس وقت اداره معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه یزد یعنی آموزش و پرورش فعلی استخدام و به آموزگاری دبستان خانقاه اشکذر منصوب، ودر سال 24-1323 به اداره یزد منتقل و به سمت مسئول دایره اجارات وموقوفات انتخاب می گردند،  بعد از یک یا دو سال اداره اوقاف از معارف و صنایع مستظرفه منتزع و خود به صورت اداره ای مستقل به فعالیت می پردازد. درآنزمان آقای عباس رئیس زاده در اداره که بعد ازانتزاع به فرهنگ تغییرنام داده شد مشغول و همچنان به امورباستانشناسی هم رسیدگی می کردند وعلاوه بر امور محوله معارفی،یاهمان آموزش وپرورش فعلی به امور صنایع مستظرفه یا باستانشناسی امروزی هم می پرداختند که نمونه بارزآن  شاهد، استواری،  ایستادگی و ماندگاری مناره ها و تکیه ها و بازار ومسجد امیرچخماق یزد هستیم . گواه این مدعا سالنامه های فرهنگ یزد مبباشد که به گزیده کوتاهی از ص40الی 50 سالنامه فرهنگ یزد سال 1342بقلم عباس رئیس زاده رئیس آموزش وباستانشناسی وقت اشاره می گردد، (مجموعه بنای امیر چخماق در11/10/1330 بشماره  383 بثبت آثارباستانی رسید ودر15/3/1337موردبازدید آندره گدارفرانسوی مدیراداره وقت باستان شناسی قرارولزوم نگهداری آن موردتاکید ، سپس طی نامه شماره 166مورخ18 /3/ 42 باامضاءحسین علا وزیروآق اولی رئیس هیئت مدیره انجمن آثارملی به دکترپیراسته وزیرکشورتامین بودجه وحفظ آن بنای تاریخی تاکید و در28 /3/ 42 درفرمانداری یزد نشستی بدعوت مهندس پارسااستانداراصفهان،باحضورآقایان مشحون ازباستانشناسی،مصطفوی ازانجمن آثارملی،مهندس ریاضی ازابنیه تاریخی کشور،تربتی فرمانداریزد،رهائی رئیس کل فرهنگ یزد،حقشناس شهرداریزدورئیس زاده متصدی ابنیه یزد ومعارفی معمارازاصفهان واستاد حسینعلی محمودی معمارماهرواستاد یزدی ازباستانشناسی تشکیل ولزوم نگهداری وحراست ازآن یادآوری گردید

            

        آقای رئیس زاده علاوه برتعمیرات مجموعه امیرچخماق، مرمت بقعه های 12 امام ، سید رکن الدین ، سید شمس الدین، مسجد جامع و... رابه گواه عکسهای موجود در 20 اسفند 1330 انجام که جای تقدیروتشکردارد.درخاتمه اشاره ای کوتاه به مسؤلیتهای ایشان بشرح زیر:

 

1-مسؤل امور باستانشناسی 2-مسؤل تعلیمات اساسی 3-دادستانی اداری 4-رئیس امور

مربوط به سازمان جوانان شیر و خورشید به رهبری روانشاد آشیخ علی آیت اللهی 5-

رئیس رمز و محرمانه 6- رئیس امور امتحانات نهائی ششم ابتدائی 7 -طراح سؤالات ششم

ابتدائی بعد از مرحوم سید ولی اله خاتمی. 8-جهت آگاهی آموزشگاهها ازپیشرفتها، اخبار،

ومقالات علمی وآموزشی طبق دستور ریاست نشریه ای توسط سازمان تبلیغات و انتشارات

اداره فرهنگ به مسئولیت استاد علی محمد کاوه و با همکاری آقای رئیس زاده که یکی

ازاعضاء هیئت تحریریه بودند، دوسال همه ماهه وچندین سالنامه درسالهای مختلف  چاپ

و در اختیار آموزشگاهها و فرهنگ دوستان قرار گرفت9- در سال 46-45 با همکاری

فرهنگیان با مسئولیت اقای رئیس زاده دبستانی غیر انتفاعی در کوی حنا در منزلی

استیجاری متعلق به آقای دکتر علومی متخصص پوست  به نام تابان  افتتاح و مورد استقبال

مردم واقع شد ، امادرسال حدودا1350 زمینی به مساحت 1500 متربع در همان محل

خریداری وبافروش بخشی ازآن  وبا تأمین اعتبار از گروه فرهنگی مهر به مدیرعاملی

مرحوم حسین قمی به ثبت و این دبستان تا اول انقلاب دایر ودر سال57 به مدرسه دولتی

تبدیل ونهایتا بنا بدلائلی  به بانک تجارت فروخته شد 10- درسال 1343مدیراکابرمدرسه

شبانه11 - همزمان بامدیریت اکابر  با اصرار آسید ابوالقاسم آیت اللهی و آقا ولی رشتی

مدیرعامل وقت شیر وخورشید سرخ که ازاقوام  بودند به ریاست کارگزینی بیمارستان حلال

احمرامروزمنصوب میشوند12- مدیریت مدرسه انوشیروان دبستان ضمیمه پرورشگاه

یاحکیمزاده فعلی13- تدریس دینی وعربی دبیرستانهای ایرانشهر و امیرکبیر ومارکار که

ازجمله شاگردانشان آقایان دکتر مهربان کاووسی، دکتر حسین صبا،  پروفسورمنصور

رفیعی، دکتر محمد علومی وشادروان دکتر محمد بامشاد بودند 14-وبالاخره ریاست دایره

آموزش ابتدائی و کودکستانها که اکثرخدمت دراین پست بسبب ذکاوت و درستی درانجام

وظیفه بوده است

                وسرانجام یک  بازنشستگی سراسر افتخاردر زمان دکتر نصرت الله طاهری در1/11/58 با کارنامه ای درخشان شامل ابلاغها، تقدیرنامه ها واحکامی که بیانگر یک دوران طلائی خدمتی، 35ساله  است 

           چه خوبست تا دانشجویان وفرهنگیان جوان باعزمی راسخ نسبت به جمع آوری این یادداشتهای پراکنده بهمراه خاطراتی شیرین از وقایع زمان خدمت و اظهار نظر از وقایع واتفاقات وخصوصیات اخلاقی رؤسای زمان مربوط به ایشان چون احمد قاسمی، دکترشریف، حسینعلی احسنی، کاظم معصومخانی، سیدمحمود ابطحی، علی اصغر عدالت ، خیابانی ، عزت اله بهاری ، حسین بهشتی ، غلامرضا رهائی، هوشنگ مجلسی ونصرت الله طاهری، به همراه عکسهای ماندگار این عزیزان برای فرزندان وفرهنگ دوستانمان اقدام ودر یک مجلد ثبت و ضبط  و منسجم نمایند. ناگفته نماند که اسناد ملی استان یزد ازایشان مصاحبه وبیوگرافی تهیه و در دو  DVD  چند ساعته برای

اهل پژوهش وتحقیق آماده  نموده است که جای بسی تشکر وقدردانی دارد

           بنابراین باشرحی که رفت بجاست تا بگوئیم عباس رئیس زاده یکی  ازمفاخرفرهنگ یزد وآموزش وپرورش استان میباشند که تجربیات ارزشمندشان می تواند رهگشای امور فرهنگی وآموزشی دیارمان گردد زیرا هرکدام درسی است برای معلمین جوان وسندیست معتبردرگنجینه آموزش وپرورش یزد

تصاویر زیر بیانگرگوشه هائی ازمراسم تجلیل ازاین بزرگوارمی باشد.                 

   

                         متن سخنرانی جناب عباس رئیس زاده درمراسم بزرگداشت20/12/90

/ 0 نظر / 513 بازدید