بندر دیلم،پارک جنگلی عامری و ایام نوروز

                    کوهای زیبا واستثنائی قارچی درمسیر دیلم گچساران 5فروردرین94       

                                            خیابان ساحلی دیلم 1 ظهر 5فروردین94                  

                                                دریای دیلم  1 ظهر 5فروردین94  

           با کمی احساس مسئولیت می توان شاهد چنین مناظری نبود دریای دیلم  1 ظهر 5فروردین94    

 پارک جنگلی عامری  5فروردین94                                              

      

 پارک جنگلی عامری  5فروردین94 تلاش همایون برای یافتن مورچه.  غکس از ani malnews.blogfa.com/post/30                                                                 

   گزارش سفر در آینده

/ 0 نظر / 142 بازدید