نگاهی دوباره به گزیده ای ازنشریات

بارها درنشریات فرهنگی گذشته به مطالبی برخوردم  که بنظرم ارزش دو ویا چند بار خواندن را داشت لذا تصمیم گرفتم گزیده ای از آنها را دراینجا درج نمایم تا یادآوری ومروری برفعالیتهای آموزشگاهها واداره فرهنگ سابق باشد. اینک منتخبی ازماهنامه جوانان شیر وخورشید سرخ(هلال احمرفعلی) درج میگردد. لازم به یادآوریست که از 12 نسخه کتب مذکورکه در بزرگداشت استاد عباس رئیس زاده عضوهیئت تحریریه نشریه مذکور درکنار دیگرآثار در معرض دید بازدید کنندگان قرارداشت6 نسخه آن که به احتمال یقین دوستان همکاربرای مطالعه برده اند، تاکنون بازگردانده نشده است که درهمین جا تمنا دارد نسبت به استردادهرچه زودتر آنها اقدام نمایند که مزید برتشکر خواهد بود. 

     

   

  

  

  

  

 

/ 0 نظر / 94 بازدید