گزارش راه اندازی م{سسه یادیاران یزد

  بی بی زینب مرآت ، بازنشسته سازمان آموزش و پرورش استان یزد موفق شد مؤسسه یاد یاران یزد را که دارای فعالیت فرهنگی و معنوی است در سال ۱۳۸۰ طی شماره  ۳۳۹ - ۷/۳/۱۳۸۰ به ثبت برساند .

این مؤسسه در مدت فعالیت خود توانسته است یاران قدیم (دیپلمه های سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۸) را که حدود نیم قرن و حتی بیشتر ، از دوران شیرین و پر خاطره ایام تحصیلشان در آموزشگاههای یزد میگذرد و اکنون خود در قالب شخصیتهای اجتماعی عرصه دار میباشند را در هفت دوره به شرح زیر گرد هم جمع نماید .

1-    دبیرستان شاهدخت سابق یزد از سال 1342 الی 1348

2-    دبستان مختلط همت از سال 1327 الی 1337

3-    دبیرستان ایرانشهر یزد از سال 1310 الی 1349

4-    دبیرستان شهناز سابق یزد از سال 1342 الی 1358

5-    دبستان شاهدخت سابق یزد از سال 1324 الی  134

6-    تربیت معلم شاهدخت سابق یزد در سال

7-    دبستان افشار در سال 1362 و 1363

 

بر آنیم تا این استقبال های پر شور را استمرار بخشیم ... .

 

 

/ 1 نظر / 63 بازدید
کاظم دهقانی

با صداقت بذر یاری کاشتیم با صبوری خرمنی برداشتیم