با تلفن سرکار خانم مهدوی راس ساعت 4 بعد ازظهر16/2/91 عازم منزل ایشان شدم علت این دعوت دیدار رئیس آموزش وپرورش ناحیه دو یزد آقای محمد مهدی فلاحتی و چهار نفر از همکارانشان آقایان باشی زاده،علی اصغربیشماراز بازرسی، محسن رحمت از امتحانات وملا حاجی ازامورنقلیه بمناسبت هفته معلم از این دو زوج فرهنگی بود. دراین دیدارآقای فلاحتی حلقه گلی زیبا به گردن آقای عباس رئیس زاده انداختند ویک قاب لوح سپاس به ایشان اهداء نمودند استاد رئیس زاده ضمن تشکر و خیرمقدم بشرح گوشه ای ازخدمات وخاطرات خود پرداختند که به مختصری ازآنها درهمین وبلاگ تحت عنوان تجلیل ازدو بزرگوار پیشکسوت فرهنگی آمده است. گرجه زمان بسرعت گذشت و خوش آمدگویئها وخوش وبشها جای خود را به لحظه خدا حافظی داد، اما، دیداری زیبا و به یاد ماندنی برای این دو زوج پرتلاش فرهنگی در سالهای بازنشستگی به یادگارگذاشت.

        نمی دانم مبتکر این حرکت زیبا که اولین بار گویا در سال ......به مرحلۀ اجرا درآمد، چه شخص و یا اشخاصی  بوده اند، اما مطمئنم که دعای خیر بازنشستگان و پیشکسوتان،واستفاده از تجارب ارزنده اشان توشۀ معنوی هردو جهانشان خواهد بود.