باهماهنگی جناب آقای بابک از اصفهان درتاریخ 6 اسفند 91  با گروه 24 نفره از بازنشستگان اصفهان ازاماکن تاریخی یزد منجمله: آرامگاه دخمه، قصرآینه، ساعت و دبیرستان پسرانه مارکار، تکیه امیرچخماق، موزه آب، کتابخانه وزیری و مسجد جامع دیدار و در 7 اسفند از اماکن باغ دولت آباد حمام خان، میدان خان مسجد ملا اسماعیل و بازار مسگری بازدید بعمل آمد.

 در اینجا جا دارد از جناب آقای محمد رضا انتظار بقۀ الله( انتظاری) رئیس کتابخانه وزیری که مانندهمیشه با توضیحات جامع و کامل خود در ارتباط  با خاطراتی جذاب از زندگی مرحوم وزیری، کتابخانه ، اشیاء موزه( قدیمی ترین، طولانی ترین وگرانبها ترین قرآن موزه اهدائی آقایان حسین صدریه، صادق دیهیمی و......)  بازدید کنندگان را با خاطره ای خوش  راهی دیار خود نمودند،  صمیمانه تشکر نمایم ایشان با معرفی جوانی پر انرژی، مؤدب و خوش بیان بنام مجتبی عبدلی  با گزارشی مبسوط  از تاریخچه بنا، کاشیکاری ها، علامات منقوش در ساختمان، علل استحکام بنا درمقابل شرایط اقلیمی خاص یزد، کد بندی رنگ کاشی ها و ....... د ر 800 سال پیش را ارائه دادند که موجب حیرت وتحسین همگان گردید. این گروه درساعت سه بعد از ظهر 7/12/91 یزد را به قصد اصفهان ترک گفت.       

        عکسهای زیرمربوط به گروهی دیگر ازبازنشستگان کانون کشوری اصفهان درسال احتمالا  87 میباشد.