5 - همایش دبیرستان مهدیه فعلی( ایراندخت سابق ) در تاریخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ ساعت ۳ بعد از ظهر در سالن تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد برگزار می گردد .

6 -